มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับ สู่้ สมาคมศิษย์เก่าจักรพงภูวนารถ......ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ


 

งานเกษียณ 56

ภาพบรรยากาศงาน เกษียณของคณะอาจารย์ที่เคยอยู่ในรั้วจักรพงษภูวนารถของเรา

มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านอาจารย์